REGULAMINY DOMKÓW LETNISKOWYCH „MIODOWA SADYBA”

REGULAMIN GŁÓWNY

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Wszelkie uwagi, usterki, braki prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi ośrodka.
 3. W naszym ośrodku nie istnieje możliwość organizacji imprez okolicznociowych (urodzin, wieczorów panieńskich i kawalerskich, wesel, Sylwestra, itd.)
 4. Zaliczka wynosi 30% całkowitego kosztu pobytu. Należy ją uiścić w terminie do dwóch dni od momentu dokonania rezerwacji.
 5. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego (zmiana tych godzin możliwa jest jedynie po uprzednim uzgodnieniu w przypadku dostępności terminów).
 6. Ze względów bezpieczeństwa w domku i na terenie ośrodka mogą przebywać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji (maksymalnie 6 osób), przebywanie osób niezameldowanych w domku lub na ośrodku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Koszt dokwaterowania jednej osoby wynosi 150 zł za dobę.
 7. Dzieci do pierwszego roku nie są liczone przy rezerwacji. Pozostałe dzieci liczą się tak samo jak osoby dorosłe.
 8. Po wcześniejszym uzgodnieniu dostępne jest łóżeczko dla małego dziecka (w miarę dostępności).
 9. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja 400zł lub 100 Euro, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu stanu domku i oddaniu kluczy.
 10. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu w momencie odbierania kluczy.
 11. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 12. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 13. Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka ubezpieczeni są we własnym zakresie.
 14. Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.
 15. Odbiór i zdanie domku odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie zamiaru wyjazdu przed godziną 10:00 w celu sprawnego odbioru kluczy i domku.
 16. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 17. Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.
 18. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 19. Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00. Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym.
 20. Teren obiektu jest stale monitorowany, a w domkach znajdują się czujniki dymu. Alarm przeciwwłamaniowy jest wyłączany na czas wynajmowania domku.
 21. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.
 22. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka.
 23. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku oraz gaszenia światła w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.
 24. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, opłata za dearomatyzację domku wynosi 1200 zł.
 25. Każdy domek posiada jedno dedykowane, bezpłatne miejsce parkingowe.
 26. Akceptujemy jedynie (ze względów bezpieczeństwa pozostałych gości) małe zwierzęta (do 10kg) po wyrażeniu zgody właściciela ośrodka! Właściciel pupila zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych zniszczeń dokonanych przez zwierzę, oraz wyprowadzania go poza teren ośrodka. Zakazuje się pozostawienia zwierzęcia samego w domku i na terenie ośrodka.
 27. Za pobyt zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 25zł za dobę.
 28. W ośrodku jest całkowity zakaz przebywania zwierzęcia w strefie wypoczynkowo-relaksacyjnej (basen, spa, plac zabaw, pokój zabaw).
 29. Przed wyjazdem należy pozmywać naczynia znajdujące się w domku i zadbać o czystość grilla.
 30. Ręczników znajdujących się w domkach nie wolno zabierać na basen, saunę i na plażę.
 31. Saunę wynajmujemy na domek, seans 1 godzinę i kosztuje 120zł.
 32. Zabrania się ładowanie aut, akumulatorów itp.
 33. Uwaga, w miesiącach od września do czerwca włącznie pobieramy opłatę za prąd według licznika (1,2 zł/kWh). W pozostałych miesiącach opłata jest naliczana jeśli gość przekroczy zużycie 10kWh na dobę. Zachęcamy w ten sposób do świadomej i oszczędnej konsumpcji mediów.
 34. Na życzenie jest możliwość wymiany ręczników i pościeli (8zł duży ręcznik, 5zł mały, bielizna pościelowa komplet 20zł) – przy pobytach krótszych niż 5 dni.
 35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Regulamin basenu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania z basenu, urządzeń rekreacyjnych i atrakcji zlokalizowanych na terenie obiektu Miodowa Sadyba w Ligocie Górnej na ulicy Letniskowej 3a -f.
 2. Właścicielem i administratorem oiektu Miodowej Sadyby jest Pan Jarosław Topolski.
 3. Wstęp na teren basenu traktowany jest jako zapoznanie się, zaakceptowanie i zobowiązanie do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu oraz regulaminów i instrukcji obowiązujących na terenie ośrodka Miodowa Sadyba.
 4. Basen jest czynny codziennie w godzinach od 10.00-20:00.
 5. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (pora roku, awaria lub zagrożenie)
 6. Z basenu mogą korzystać tylko i wyłącznie goście obiektu Miodowej Sadyby.
 7. Dzieci do 16 roku życia mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo wyłączenia z używania basenu, urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii, w szczególności w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.
 9. Na basen nie mogą wchodzić osoby: -których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków, -z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, -z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia, -których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 10. Zabrania się: -posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek innej biżuterii), -biegania wokół niecki basenu, -skakania do wody z brzegów basenu, -spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody, -palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz jedzenia w niecce basenowej, -niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego, -hałasowania, -wprowadzania zwierząt, -wchodzenia do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, na murki okalające basen, kwietniki,  elementy dekoracji obiektu i inne urządzenia nie służące do tego celu, -niszczenia wyposażenia Obiektu, -zanieczyszczania wody basenowej i terenu Obiektu, w tym poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych, -używania mydła i innych środków chemicznych na strefie basenowej, -naruszania porządku publicznego, dobrych obyczajów, w tym używania wulgaryzmów, – stwarzania zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie ośrodka Miodowa Sadyba, -wszczynania fałszywych alarmów.

11. Dzieci używające pieluch muszą mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.

12. Podczas korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji, regulaminów i oznakowań /piktogramów/ oraz stosować się do poleceń obsługi.

13. Osoby o pogorszonym stanie zdrowia, sprawności lub samopoczucia oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenów, urządzeń i atrakcji zlokalizowanych na terenie Obiektu stosownie do swojego aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością.

14. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów, urządzeń i atrakcji zlokalizowanych na terenie Obiektu tylko po konsultacji z lekarzem.

15. Informuje się użytkowników, że korzystanie z basenów, urządzeń i atrakcji zlokalizowanych na terenie ośrodka może spowodować pogorszenie się ich stanu zdrowia, a nawet stanowić zagrożenie dla ich życia (np. poprzez utonięcie). W szczególności odnosi się to do osób z następującymi dolegliwościami: nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, stany chorobowe narządów wewnętrznych itp. Zaleca się zatem, aby osoby, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie utonięcia lub pogorszenia stanu zdrowia oraz cierpiące na schorzenia, które mogą nasilić się w czasie korzystania z basenu, korzystały z niego tylko i wyłącznie po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez lekarza.

16. Osoby naruszające postanowienia Regulaminu, mogą zostać (w przypadkach dozwolonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa), usunięte z terenu Obiektu przez własciciela, bądź funkcjonariuszy Policji, bez prawa do zwrotu opłat.

17. Za szkody wynikłe ze zdarzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem przez tego użytkownika, bądź innych użytkowników przepisów prawa, lub postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych .

18. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

19. Wszelkie pytania bądź uwagi i reklamacje odnośnie świadczonych przez Administratora usług można zgłaszać pocztą mailową na adres: kontakt@miodowasadyba.pl. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Administratora.

20. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.miodowasadyba.pl i na budynku sauny.

POLITYKA COOKIES SERWISU MIODOWASADYBA.PL

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
  FUI Mediacomp z siedzibą pod adresem
  ul. Paderewskiego 1,
  46-200 Kluczbork
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawami autorskimi,
które przysługują IAB Polska.

Wykorzystano za zgodą: https://wszystkoociasteczkach.pl/